::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศ เรื่อง​ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ​ (ฉบับที่​ ๔) ตั้งแต่วันที่​ ๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๔


เอกสารแนบประกาศ ฉบับที่ ๔

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครู ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2564

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับรางวัลผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ระดับเหรียญเงิน ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และนักเรียนของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ในพระบรมมหาราชวัง) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


เอกสารแนบประกาศ

ประกาศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ประกาศคะแนน 50% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
สําหรับการเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564การยื่นคำร้องขอรับเอกสาร ปพ.1 ปพ.7 และ Transcript ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น

ban
ประเภทผลการเรียนดีเด่น
ประเภทผลการเรียนดีเยี่ยม

ประกาศ เรื่อง​ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ​ (ฉบับที่ 3) (ตั้งแต่วันที่​ 4 มกราคม​ 2564 - 31 มกราคม 2564)

img
ประกาศโรงเรียน
แจ้งการเรียนการสอนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


บทเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Meet)

**ให้นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet กับครูผู้สอนให้ตรงตามตารางสอน
**กรณีระบบแจ้งเตือนว่ารหัสการประชุมไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนตรวจสอบว่า
ได้ log-in ด้วยอีเมลล์ที่ทางโรงเรียนออกให้หรือไม่

ประกาศ เรื่อง​ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ​ (ฉบับที่​ ๒)


เอกสารแนบประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
18 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th