::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศการปรับตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียนที่มีการปรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การเปิดเรียนของสถานศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคู่มือการปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ ๔


           โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ ๔
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชที่ได้รับคัดเลือก
เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2563

ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

 

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงหอพัก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 2(EP)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 , 3(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 , 5(EP), 5(SMTE)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 , 6(EP), 6(SMTE)
มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 6

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th