สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

img
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม **NEW**

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือ-ยุวฯ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระบารมีในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
คณะลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องกลุมสาระ ห้องศูนย์วิชา และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่ายอาสาพัฒนา ชุมนุมก้อนดินของพ่อ

ค่ายอาสาพัฒนา ชุมนุมก้อนดินของพ่อ
ทอฝัน ปันน้ำใจ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ยุวกาชาดร่วมใจบรรเทาภัยแล้ง

กิจกรรมยุวกาชาดร่วมบรรเทาภัยแล้ง โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งดินเทียม
เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมให้สัตว์ป่า วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี


 

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม

 กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ปี 2559

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

rd

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด


พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
แบบประเมินกิจกรรม

วันมหาธีรราชเจ้า


กองลูกเสือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ทำพิธีพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
25 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

sc
yuwa
แบบประเมินการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
http://goo.gl/forms/kBdhTkwg1e

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญญาณ

1
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th