สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร
รายวิชาที่สอน

2

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ดนตรี
รายวิชาที่สอน

3

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    ค.บ.  ดนตรี
รายวิชาที่สอน

 

4

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  กศ.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
รายวิชาที่สอน

5

ตำแหน่ง       พนักงานราชการ (ครูนาฏศิลป์)
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. ศิลปะการละคร
รายวิชาที่สอน

6

ตำแหน่ง           ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    ค.บ.  ศิลปกรรม
รายวิชาที่สอน
 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th