สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

อบรม ICT For Learning

งานคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาสื่อการสอน ICT for Learning"
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2559

ประกาศผลประกวดสื่อ VDO ondemand

vdo

เชิญร่วมส่งสื่อการเรียนการสอน

 


contest
ห้องเรียน VDO Ondemand
**************

อบรมการสร้างสื่อ VDO on Demand ด้วยโปรแกรม Camtasia


วันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดอบรมการสร้างสื่อ VDO on Demand ด้วยโปรแกรม Camtasia ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

เชิญร่วมอบรม "การสร้างสื่อ VDO On Demand"

vdo
แบบประเมินการอบรม การสร้างสื่อการสอน VDO on Demand
ห้องผลงานครู
******************

ประกาศผลการประกวดการด์วันพ่อ

1
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงนภัสนันท์ สุวรรณภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กชายทวีสิน  แสงแก้วเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

รับสมัคร IT Support

it
รับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม-17 มิถุนายน 2557
***สัมภาษณ์วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557
<เริ่มเวลา 9.00 น.>***
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
 

อบรม wordpress

1
1
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress"
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ
ระหว่าง 21 - 22 ตุลาคม 2556

ผลงานครูผู้เข้ารับการอบรม
ครูวลัยวรรณ  พูลสุขโข
ครูกมลชนก  ภาคภูมิ
ครูชลธิชา บำรุงกิจ
ครูนงลักษณ์  มาแต้ม
ครสมพิศ  บัวงาม
ครจุไรวรรณ  มาเบ้า
ครูกรรณิการ์  คำหอมกุล
ครูดาวรุ่ง  เถียรทวี
ครูวิไล  จิรมงคลการ
ครูอรทัย  เลิศวัฒนานนท์
ครูอุมาวดี  วุฒินาม
ครูสมพร  ปาริจฉัตต์
ครูหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
ครูนธี  สว่างดี
ครูณัฐธิยา  ต่ายแพร
ครูเอกอุดม   ทองเกษม
ครูดลพร  ปันคำ
ครูจินตนา บำรุงเพ็ชร
ครูเปียทิพย์  อินทรศาสตร์
ครูถิราพรรณ  ขำดวง
ครูปริศนา  เสลาคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) ตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
วันที่ 3-4 และ 10-11 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

การอบรม ICT

ประกาศผล

 88

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th