สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    ศศ.บ.การฝึกและการจัดการกีฬา
รายวิชาที่สอน
 - พ42101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 - พ42102 สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมเข้าจังหวะ:ลีลาศ) ระดับชั้น ม.5

2

ตำแหน่ง         ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - วท.บ. พลศึกษา
                     - วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา
รายวิชาที่สอน
- ปฏิบัติการสอน รายวิชา พ31101 และ พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.4
- กิจกรรมชุมนุมกีฬาและนันทนาการ
  (แฟลกฟุตบอล,ซอฟท์บอล,B-boy)
- ผู้ฝึกสอนกีฬา แบดมินตัน,กอล์ฟ, เทนนิส,เปตอง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ครูที่ปรึกษาม. 4/1
- กรรมการบริหารโรงเรียน
- หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
- หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รางวัลเกียรติยศ
- ครูดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
- ครูดีเด่น Best Practice เขตตรวจราชการที่ 6

3

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา  - วท.บ พลศึกษา
                     - กศ.ม.พลศึกษา
รายวิชาที่สอน
     - พ32101 พลศึกษา(กรีฑาและกีฬาไทย) ชั้น ม.2                      
     - ผู้ฝึกสอนกรีฑา
     - หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด ชั้น ม.3                          

 

4

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา   วท.บ. พลศึกษา
รายวิชาที่สอน
  - พ43101 สุขศึกษาและพลศึกษา
 - พ43102 สุขศึกษาและพลศึกษา (บาสเกตบอล) ระดับชั้น ม.6

5

ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    ศษ.บ.  พลศึกษา (5 ปี)
รายวิชาที่สอน

6

ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    ศษ.บ. พลศึกษา (5 ปี)
รายวิชาที่สอน

7

ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง (พลศึกษา)
วุฒิการศึกษา
รายวิชาที่สอน

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th