::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ด้วยความยินดียิ่ง


ยินดีต้อนรับ นายธีรพงษ์ ภุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
ตารางสอบ

รับสมัครนักเรียนทดสอบความรู้ วุฒิบัตร ICDL Workforce Basics

img
รายละเอียดการสอบ
แจ้งความประสงค์สมัครสอบ

พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าฯ ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ ร้อยละ 80

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Environmental Integrated Camp 2020


ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรม
กำหนดการ
หมายเหตุ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ยกเว้น English Program เนื่องจากมีกิจกรรมเฉพาะของโปรแกรมรองรับ
รับเอกสารใบสมัครที่ห้องกลุ่มนโยบายและแผน

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

CLICK >> ระเบียบการรับสมัคร

CLICK >> สมัครโควต้า

CLICK >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ :
   เอกสาร ปพ.1 (ม.4-5) ดาวน์โหลดได้จากระบบผลการเรียนออนไลน์ หน้าเว็ปโรงเรียน

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th