สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล


img
นางสาวกานดา  หงษ์เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวพิทยา  อึ้งบุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น
งานแผนงานและประกันคุณภาพ

นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์
งานบุคลากร

นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี
งานสารสนเทศและการประเมิน


นายศักดา ปานรักษา
งานวินัยข้าราชการครู


นางสาวศิริพร เอกอุ
งานอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง


นายธนวรรธน์  สว่างดี
งานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพครู


นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง

นายศักดา ปานรักษา
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
งานเบญจวิถี


นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด


นางวรรณวิภา  พฤฒิภากร
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


นางสาวเสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์
งานธนาคารความดี


นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย


นายสมเดช พฤฒิภากร
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 

นางสาวศุภดา  สุทธิผล
 

download
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2561

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th