สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 img
นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 
นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์
งานอำนวยการสำนักงาน
 
นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์
งานบริหารการเงิน


 

 

 

 


งานเก็บรักษาเงินและ
เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย


 
นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่
งานบริหารบัญชี

นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น
งานตรวจสอบบัญชี

นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์


นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี
งานสารบรรณ


นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
งานยานพาหนะและ
รถรับ-ส่งนักเรียน

นางกมลชนก ภาคภูมิ
งานธนาคารโรงเรียน


เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นางสาววราพร  พุุทธา

นางอรทัย อยู่บัว
 
นางสาวชลดา สังข์เรืองงาม

 
 

 
 

 
   

 

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th