สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รับรางวัลชมเชย ๒ รายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส (la fête annuelle) ธีม « Il était une fois... » หรือ "กาลครั้งหนึ่ง..." ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

        วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส (la fête annuelle) ธีม « Il était une fois... » หรือ "กาลครั้งหนึ่ง..."  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย ๒ รายการดังนี้
๑. การแข่งขันละครสั้นฝรั่งเศส
    รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นฝรั่งเศส
    ๑.๑ นายหัสดินทร์ ไทรเมือง         
    ๑.๒ นายอัธเมศร์ ยังเจริญ              
    ๑.๓ นางสาวหทัยกานต์ รักษาพล  
    ๑.๔ นางสาวชนัญธิดา เขียวคำรพ  
    ๑.๕ นางสาวธิดาพร สงวนไว้         
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗

๒. การแข่งขันตอบคำถามจากวิดีทัศน์ฝรั่งเศส
    รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามจากวิดีทัศน์ฝรั่งเศส
    ๒.๑ นายดนุภัทร เรารัศมี         
    ๒.๒ นายจิตวัฒน์ ตัณฑะตะนัย 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗

ครูผู้ฝึกซ้อม
ิ   ๑. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
   ๒. นางสาวธิติมา ปลายเนตร

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
18 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th