::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ขอความอนุเคราะห์คุณครูทุกท่านส่งบทคัดย่องานวิจัย


ส่งบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

บทความลงวารสารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเขียนบทความที่นี้!!

รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน Zhouli


แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน Zhuoli สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 
                    ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2561
                            1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
                           
2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ - คณิต
                           
3. ห้องเรียนปกติ

                    ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2561
                           
1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
                           
2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ - คณิต

                           
3. ห้องเรียนพิเศษ SMTE
                           
4. ห้องเรียนปกติ (ทุกแผนการเรียน)

กำหนดการ และรายชื่อนักเรียน "คนดีศรีกาญจนา" ประจำปีการศึกษา 2560

img
หนังสือประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีกาญจนา Update*
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

เกณฑ์ในการคัดเลือกเด็กดีศรีกาญจนา

แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

img

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้น ทองอุไรจำนวน ๙๙ ต้น บริเวณรั้วโรงเรียน


วันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
แต่เนื่องจาก ผู้บริหาร ผู้นำ และยุวกาชาดส่วนหนึ่งต้องไปปฏิบัติภาระกิจรับเสด็จฯ ที่สนามศุภชลาศัย
จึงได้จัดพิธีสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้น ทองอุไรจำนวน ๙๙ ต้น
บริเวณรั้วโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย


วันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย แต่เนื่องจาก ผู้บริหาร ผู้นำ และยุวกาชาดส่วนหนึ่งต้องไปปฏิบัติภาระกิจรับเสด็จฯ ที่สนามศุภชลาศัย จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น
ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โดมศูนย์กิจกรรมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเวทคณิตซึ่งเป็นวิธีการคิดเลขอย่างรวดเร็วของชาวอินเดียให้กับนักเรียน


วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดอบรมเวทคณิตซึ่งเป็นวิธีการคิดเลขอย่างรวดเร็วของชาวอินเดีย ให้นักเรียนที่สนใจ

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th