::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
**นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ใช้ห้องเรียนตามเดิม

ประกาศผลคะแนน Pre-Test และ Post-Test โครงการเรียนปรับพื้นฐาน 2561

img
คะแนนชั้น ม.1
คะแนนชั้น ม.4

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑
สมัครด้วยตนเองที่งานอัตรากำลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒ - ๔๓๑ ๓๗๒๕ ต่อ ๔๔๔
ในวัน และเวลาราชการ
เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
เอกสารแนบประกอบการรับสมัคร

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

img
img
 บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงโครงการปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๐๘.๓๐
๑๖.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒ - ๔๓๑
๓๗๒๕
ต่อ ๔๔๔  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบประกอบการรับสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นม.3

img

ขอความอนุเคราะห์คุณครูทุกท่านส่งบทคัดย่องานวิจัย


ส่งบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

บทความลงวารสารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเขียนบทความที่นี้!!

รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน Zhouli


แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน Zhuoli สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 
                    ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2561
                            1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
                           
2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ - คณิต
                           
3. ห้องเรียนปกติ

                    ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2561
                           
1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
                           
2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ - คณิต

                           
3. ห้องเรียนพิเศษ SMTE
                           
4. ห้องเรียนปกติ (ทุกแผนการเรียน)

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th