::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๕


วันเสาร์ที่ ๒๐ - วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนจำนวน ๕ คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ฯ
ภาคกลางตอนล่าง

เชิญเที่ยวชมและถ่ายภาพ ทุ่งทานตะวันบาน@KPN

.

กิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ

วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ 
ณ บริเวณอาคารโดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินธฺโร)

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ UK Summer camp 3 weeks ระหว่าง 17 มีนาคม-8 เมษายน 2561


    

การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18


แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขัน

รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

img

กำหนดการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

img

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561


**ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ อุทยานการศึกษา (KPN PARK)**
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ในวันเวลาราชการเท่านั้น
<<เอกสารให้ดาวน์โหลด>>

ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันสมัครเรียนนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ
แผนภาพแสดงหลักฐานในการสมัครสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนภาพแสดงกำหนดการสมัครสอบเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนภาพแสดงขั้นตอนการสมัครสอบเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครสอบ Pre - Test ปีการศึกษา 2561


ตารางสอบ PRE - TEST

**หลังจากชำระเงินแล้วต้องรอตรวจสอบข้อมูล 2 - 3 วันทำการจึงจะมีการอัปเดตข้อมูล
***กรณีที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้ผู้ปกครองแนบหลักฐานการโอนเงิน
ส่งมาที่
E-mail : kanjana@kjn.ac.th

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


 วันที่ ๒๒ - ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒
พิธีเปิด ประกวดพาเหรด กองเชียร์ มอบรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ และแข่งขันกรีฑา พร้อมพิธีปิด
  แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th