::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ศิลปากรสมาคม และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ขอเชิญชม การแสดงนาฏศิลป์ไทย - ศรีลังกา ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติให้เป็นยุวกาชาดกองเกียรติยศในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๒๗ มกราคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ในปีนี้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเกียรติให้เป็นยุวกาชาดกองเกียรติยศในพิธีสวนสนาม และได้ส่งยุวกาชาดเข้าร่วมแข่งขันในทุกกิจกรรม

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่จะเดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาจีน


วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่จะเดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาจีน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประเทศจีน

วัดไร่ขิง พระอารามหลวงจัดอบรมบาลีก่อนสอบ สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔


วันที่ ๒๔ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
จัดอบรมบาลีก่อนสอบ สำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร)
เป็นปีที่ ๔๔ ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนหอพักโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ช่วยดูแลจัดเตรียมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน English Program (EP)


วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียน English Program (EP) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๕


วันเสาร์ที่ ๒๐ - วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนจำนวน ๕ คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ฯ
ภาคกลางตอนล่าง

เชิญเที่ยวชมและถ่ายภาพ ทุ่งทานตะวันบาน@KPN

.

กิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ

วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ 
ณ บริเวณอาคารโดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินธฺโร)

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ UK Summer camp 3 weeks ระหว่าง 17 มีนาคม-8 เมษายน 2561


    

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th