::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร


วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะศึกษาศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชุมชี้แจง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม


วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมชี้แจง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
"สืบสานพระราชปณิธาณ ปลูกจิตวิญญาณคุณภาพครูไทย"

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกลนคร ประชุมจัดทำแผนงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกลนคร
ประชุมจัดทำแผนงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่ ๑๔ ดำเนินการไปได้ด้วยดี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียน ร่วมรับผู้แทนพระองค์ และร่วมสวดทำนองสรภัญญะ ในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา


วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗:๐๐ น.
ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียน ร่วมรับผู้แทนพระองค์
และร่วมสวดทำนองสรภัญญะ ในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อบรมการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดอบรมนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ตามประเพณีที่ดีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษาและถวายเทียนวัดไร่ขิง,วัดสาลวัน, วัดเทพนิมิตร และวัดญาณเวศกวัน

วันอังคารที่ ๔ - วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ตามประเพณีที่ดีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา
และวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวถวายเทียนพรรษา หน้าเสาธง หลังกิจกรรมประจำวันโดยพร้อมเพรียงกัน แล้วตัวแทนนักเรียนแต่ละคณะสี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง, วันสาลวัน, วันเทพนิมิตร และวัดญาณเวศกวัน

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง ๑๐ จัดบรรพชาสามเณร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช


วันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง ๑๐ จัดบรรพชาสามเณร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

งานแสดงผลงานนวัตกรรมและการวิจัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2560

img
คู่มือการดำเนินงาน
กำหนดการ 
ห้องวิพากษ์ผลงานครู  ผลการวิพากษ์งานวิจัยครู
ห้องวิพากษ์ผลงานนักเรียนชั้น ม.ต้น  ผลการแข่งขันระดับ ม.ต้น
ห้องวิพากษ์ผลงานนักเรียนชั้น ม.ปลาย  ผลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย

แบบฟอร์มเกียรติบัตรครู  แบบฟอร์มเกียรติบัตรนักเรียน
ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา

img
เอกสารแนบท้ายประกาศ
 

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th