::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำ



มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

สรุปการติดตามผลการสอบตรง/โควตา นั้นเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙

img
สรุปภาพรวมชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/1
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/2
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/3
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/4
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/5
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/6
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/7
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/8

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

imgimg

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4

img

                 - รายชื่อประเภท ห้องเรียนปกติ
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1

img

                           - ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                          
- ห้องเรียน English Program
                          
- ห้องเรียนปกติ

****ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อปฏิบัติตามหนังสือแนบท้ายประกาศ ดังนี้**** img

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

img

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร คนดีศรีกาญจนาฯ

img
รายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ได้รับเกียรติบัตร
กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตร *Update*
ลำดับที่นั่งพิธีมอบเกียรติบัตร *Update*
________________________________________________________________________

                 วันจันทร์        ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  เริ่มลงทะเบียนและฝึกซ้อม  เวลา ๗.๓๐-๑๕.๐๐ น.
                 วันพฤหัสบดี  ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  เริ่มลงทะเบียนและรับจริง    เวลา ๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.

***นักเรียนใส่ชุดพิธีการทั้ง ๒ วัน

สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.1
1. ประเภทสอบคัดเลือก
2. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร
3. ประเภทพื้นที่ใกล้โรงเรียน
4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
5. ประเภทโควต้าเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประเภทดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
7. ประเภทกีฬา
8. ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program

**ระดับชั้น ม.1 ทุกประเภท สอบข้อเขียนวันที่ 4 มี.ค. 2560
***ประเภทบุตรข้าราชบริพาร สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560
***ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา สอบปฏิบัติวันที่ 3 มี.ค. 2560
*** ประเภท English Program สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 และวันที่ 5 มี.ค. 2560
     รายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์ EP วันที่ 3 มีนาคม 2560 มี 3 กลุ่ม
     รอบเช้า 09.00 - 12.00  น. และรอบบ่าย 13.00 -16.00 น.
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มี.ค. 2560 
รายชื่อกลุ่มที่ 1    รายชื่อกลุ่มที่ 2   รายชื่อกลุ่มที่ 3
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มี.ค. 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                         
                         **************************************

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.4
1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียนห้องเรียน พสวท
4. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

กำหนดการเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
17 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th