::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.1 และม.4  และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู

แบบประเมิน พิธีไหว้ครู


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลพุทธมณฑล สถานีตำรวจพุทธมณฑล และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราดด้วยคุณธรรม


ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราดด้วยคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 

กำหนดการเรียนและแผนที่คณะ สำหรับนักเรียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT

img
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560
ลงทะเบียนและรับเสื้อ ICT-Kids เวลา 8.00 น.
**นักเรียนแต่งชุดพละ**
แผนที่คณะ ICT
 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือ-ยุวฯ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระบารมีในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
คณะลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องกลุมสาระ ห้องศูนย์วิชา และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐ ปีศรีแผ่นดินถิ่นสยาม

img
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
แบบประเมินกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์


โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ ๙
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

การติดตามผลการสอบตรงโควตาของนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558

Stdm6_Quota

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา


กิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559
ณ พุทธมณฑล  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
6 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th