::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
การแสดงเพลงฉ่อยให้ข้อคิด เรื่องโทษของบุหรี่ โดยนักเรียนชุมนุม TO BE NUMBER ONE
และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนไม่สูบบุหรี่

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้เชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เข้าประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน มอบตัวนักเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

 

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้เชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เข้าประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน
มอบตัวนักเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

งานยานพาหนะ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน


วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
งานยานพาหนะ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนโดยได้รับคำชี้แจงจาก เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อความเข้าใจตรงกันและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด


วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อมีแนวปฏิบัติเดียวกัน และจัดบริหารบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน

ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานนามอันเป็นมหามงคล ต่อพสกนิกรในรั้วโรงเรียนกาญจนาภืเษกวิทยาลัย นครปฐม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล


แบบประเมินโครงการค่ายธรรมอินเทรนด์
วันพุธที่ ๒๔ - วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT 2017

img

ส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าเรียน (4,500 บาท)
ได้ที่
ดร.กมลชนก ภาคภูมิ
หรือ ครูณัฐธิยา ต่ายแพร

ดาวน์โหลด

ใบสมัคร2017

**Update**ให้นักเรียนที่สมัครแล้วมาวัดตัวเพื่อเลือกขนาดเสื้อ ICT-Kids (ฟรี)
ที่ ครูณัฐธิยา  ต่ายแพร ห้องวิชาการ

เริ่มเรียนเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560
รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

 

งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารปีที่๑,๒ และนักเรียนชั้น ม.๔ สมัครเข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๐
งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารปีที่๑,๒ และนักเรียนชั้น ม.๔
สมัครเข้าเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดหารายได้เพื่อจัดสวัสดิการในโรงเรียน


วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติจาก โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ได้นำคณะบริหารและสวัสดิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดหารายได้
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เพื่อจัดสวัสดิการในโรงเรียน

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th