::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔


วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

และเลือกกรรมการเครือข่ายระดับห้องเรียนและชั้นเรียน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support

img
รายละเอียดเอกสารรับสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี ระยอง) ใช้สถานที่เพื่อฟังบรรยาย จากท่านเสน่ห์ ขาวโต และศึกษาดูงาน KPN Group


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี ระยอง)
ใช้สถานที่เพื่อฟังบรรยาย จากท่านเสน่ห์ ขาวโต และศึกษาดูงาน KPN Group

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

img
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

**หมายเหตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ให้ยึดตามห้องเดิม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ 2 อัตรา

img
เอกสารประกาศ

สรุปการติดตามผลการสอบตรง/โควตา นั้นเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙

img
สรุปภาพรวมชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/1
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/2
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/3
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/4
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/5
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/6
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/7
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/8

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

imgimg

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4

img

                 - รายชื่อประเภท ห้องเรียนปกติ
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
                
- รายชื่อประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1

img

                           - ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                          
- ห้องเรียน English Program
                          
- ห้องเรียนปกติ

****ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อปฏิบัติตามหนังสือแนบท้ายประกาศ ดังนี้**** img

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

img

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th