::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

        วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 

จัดแสดงผลงานนิทรรศการ "ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา" ของนักเรียนที่เรียนวิชา Independent Study ครั้งที่ ๓

       วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดแสดงผลงานนิทรรศการ "ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา" ของนักเรียนที่เรียนวิชา Independent Study ครั้งที่ ๓ ณ ลานอเนกประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิด...คณิตช่วยได้สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

         วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิด...คณิตช่วยได้สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) เดินทางเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร( เขาชนไก่ ) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๗๕ นาย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภัส อนุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองมินามิ จังหวัดเฮียวโกะ

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภัส  อนุรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมการประกวดแข่งขันหนังสั้น ในหัวข้อ "How do you think about causing others trouble. Is it okay if only are good? Can you think about other peolple?" และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองมินามิ จังหวัดเฮียวโกะ ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะนายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒-๔๐๓ ชั้น ๔ และเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา เกียกกาย

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

            วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เลิศประชารักษ์" โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วางศิลาฤกษ์หอพระเพื่อประดิษฐานองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) รูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) และทรงถวายผ้าห่มสไบทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกาย ฉายอัจฉริยะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กาญจนาฯ น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

           วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียน ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกาย ฉายอัจฉริยะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา กาญจนาฯ น้อมรำลึกพระภูมี สดุดีองค์ราชัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑


        วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ถวายภัตตาหารแด่ คณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ สามเณร และพระนักศึกษา ในการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

      วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารแด่ คณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ สามเณร และพระนักศึกษา ในการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th