Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด


การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 165
ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2553
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รับโล่พระราชทาน


ขอแสดงความยินดีกับครู นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ที่ร่วมเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2552
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

ค่ายรักษ์แก้วกาญจนา 2553


"โครงการค่ายรักษ์แก้วกาญจนา เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 ปี ราชาภิเษก"
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 450 คน
เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
ระหว่าง 6 - 7 พฤษภาคม 2553
ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม และพุทธมณฑล

Back to school

ชุมนุมค่ายอาสาก้อนดิน..ของพ่อ


ชุมนุมค่ายอาสาก้อนดิน...ของพ่อ
โครงการค่ายอาสา "ทอฝัน...ปันน้ำใจ"
เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี บรมราชาภิเษก
ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2553
ณ โรงเรียนบ้านโกรกตารอด  ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

พิธีมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณและประกาศนียบัตรนักเรียน


พิธีมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบ
30 มีนาคม 2553

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6


บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
30 มีนาคม 2553

กิจกรรมเลี้ยงอาหาร ณ บ้านพักคนชรา


สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
นำโดยท่านรองพูนสุข นิติวัฒนะ อ.นธี สว่างดี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียน
จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ณ บ้านพักคนชรา จ.นครปฐม
ตามโครงการเติมเต็มรักบ้านพักคนชรา ร่วมทำความดีถวายในหลวง
เมื่อวันที่  23  มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคา


ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม Resource Center **รายละเอียด**
การสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ  **รายละเอียด**
การสอบราคาซื้อสื่อ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ **รายละเอียด**

โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - Class Standard School)


****มาทำความรู้จักโรงเรียนมาตรฐานสากลกันเถอะ****

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th