สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

จุฬาฯ ชี้แจง รับตรง แบบปกติ 2555

ระเบียบการรับตรง 55 ของ มศว ปีนี้

โดยการรับตรงปี 55 มศว ครั้งนี้ เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึง 18 สิงหาคม 2554 โดยรับใน 3 โครงการพร้อมกันคือ

ครูพันธุ์ใหม่รับ 6,200 คน พร้อมให้2,400 ทุนเรียนฟรี

ยืนยันมติการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 6,200 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรครู 5 ปี 3,700 คน โดยรับผู้จบชั้น ม.6 เข้ารับทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ 1,100 คน ประกันการมีงานทำอย่างเดียว 1,600 คน และรับนิสิต-นักศึกษา ปี 4 โดยประกันการมีงานทำ 1,000 คน และ 2.

ขอเชิญเลือกตั้งประธานสภานักเรียน


 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด

             
                                    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด
                                    ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554
                ณ ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ผลการประกวด The Genius searching
4
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายกฤติน  วีระพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุชานันท์  คุ้มหรั่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  เด็กชายธนพล  อรุณศิริ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
รางวัลชมเชย ได้แก่ 1. เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์พาสุกสถาพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                           2. เด็กชายมัชพล  อัญชลีพรจันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

พิธีไหว้ครูและรับมอบเข็ม ภ.ป.ร.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับมอบเข็ม ภ.ป.ร. ประจำปี 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554

ข่าวสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์-ม.แม่ฟ้าหลวง-ม.ขอนแก่น

- สอบตรง SMART-I มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
-

การอบรมระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu


การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เรื่อง...การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu และโปรแกรม Openoffice
ระหว่างวันที่  28 - 29 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1502/1
 

ข่าวสารงานแนะแนว


- รับตรง(แบบพิเศษ)จุฬา 2555
- กำหนดการรับสมัครสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2555
- สทศ. เปิดใช้อี-สกอร์
- Pre Degree รามคำแหง

ประกาศรับสมัครครู-เจ้าหน้าที่

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท

๑. วิชาสังคมศึกษา        ๑  อัตรา
๒. วิชาภาษาไทย          ๑  อัตรา
๓. วิชาภาษาเยอรมัน      ๑  อัตรา
และรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. จำนวน  ๑ อัตรา

ติดต่อได้ที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โทร.๐-๓๔๒๙-๗๖๖๓ ต่อ ๔๔๔

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th