Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2562

img
DOWNLOAD

หมายเหตุ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงเครื่องก่อน แล้วค่อยสั่งพิมพ์ ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคนดีศรีกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2561

img
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดพิธีการ ตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนหญิงที่ผมยาวให้เก็บรวบผมให้เรียบร้อย

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ คลิก

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น

หมายเหตุ
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลเรียนดีเยี่ยม ในงาน
คนดีศรีกาญจนา 18 มี.ค.62 (ชุดพิธีการ)
     - นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้รับเกียรติบัตรเรียนดีเด่นจากคุณครูที่ปรึกษา  วันที่ 18 มี.ค.62
ยกเว้น ม.3 ให้รับวันที่ 15 มี.ค.62 (ชุดนักเรียน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร.๐-๒๔๓๑-๓๗๒๕ ต่อ ๔๔๔
เอกสารแนบประกาศการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

img

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทุกประเภท)
                       - ประกาศโรงเรียน
                       - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน)
                       - ประกาศโรงเรียน
                       - วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องส่งเสริมฯ
                       - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

                         - ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส
                         - ภาษาอังกฤษ - เยอรมัน
                         - ภาษาอังกฤษ - จีน
                         - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
                         - ห้องเรียน English Program

หมายเหตุ
      1. นักเรียนที่มีสอบสัมภาษณ์หรือความสามารถพิเศษให้มารายงานตัวเวลา 8.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ตามวัน-เวลาที่ประกาศ
      2. นักเรียนที่ได้โควตาบุตรข้าราชบริพาร ที่มีหมายเหตุในประกาศ ให้มาสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
      3. นักเรียนที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ที่กองอำนวยการในวันที่สมัคร ให้นำเอกสารมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด ดังนี้
          3.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน
          3.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
          3.3 สำเนาบัตรข้าราชการผู้ปกครอง
          3.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

img

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th