สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศเลื่อนการรับเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2562

img

ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562

        วันที่ 19 มกราคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ –ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน รวม 41 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนสามารถสอบผ่าน DELF ระดับ A1 จำนวน 34 คน และ DELF ระดับ A2 ผ่าน 2 คน ครูผู้ดูแลนักเรียน ครูณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง และครูธิติมา ปลายเนตร

เอกสารแนบผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR

การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

img

ประกาศเลื่อนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องเรียน EP ม.4 (รอบ2)

 img

การมอบตัวนักเรียนออนไลน์ และขั้นตอนดำเนินการของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 img
มอบตัวนักเรียนชั้นม.1
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

img
มอบตัวนักเรียนชั้นม.4
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

img
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนหอพักปีการศึกษา 2563
ดูผลการสมัครนักเรียนหอพัก

 คำชี้แจง
1.กำหนดการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (นักเรียนไม่ต้องมาที่โรงเรียน)
  -ม.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 16.30 น.
  -ม.4 ภายในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 16.30 น.
  (ขยายเวลาเนื่องจากธนาคารสาขานอกเวลาราชการไม่เปิดให้บริการ)
2.การจัดส่งเอกสารฉบับจริง (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
3.การเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4
  ขอแจ้งเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีคำสั่้งของ สพฐ. แจ้งมา

4.แจ้งปัญหาการมอบตัวออนไลน์ ติดต่อที่ E-mail : kanjana@kjn.ac.th
5.การจัดหาเครื่องแบบนักเรียน, ชุดพิธีการ, การบริการรถรับส่ง
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 img

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และรายโรงเรียน

           วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระดับกลุ่มโรงเรียนและรายโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการวิชาการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง ๑๓๐๒ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th