สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด "การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคการสอน KWDL

img
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด "การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง"
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคการสอน KWDL
โดย นายดนัย สุดจิตรจูล
บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

img
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
บทคัดย่อ

แบบฝึกทักษะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล
img

บทคัดย่อ

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม รายวิชา ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ 2 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม
รายวิชา ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมพิเศษ 2
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย นายจิรากร  สำเร็จ

img

บทคัดย่อ
 

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด "การแยกตัวประกอบของพหุนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุด "การแยกตัวประกอบของพหุนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โดยนางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์

คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน


รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โดยนางสาวดวงรัตน์  ประศาสน์วิทย์

 บทคัดย่อ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th