สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอน รายวิชา ง21101 การงานอาชีพกับการดำรงชีวิต 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอน รายวิชา ง21101
การงานอาชีพกับการดำรงชีวิต 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม

img

บทคัดย่อ
 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง 30202 หลักการโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา ง 30202 หลักการโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยนางสาวอุษณีย์  น้อยศรี

คลิกดูบทคัดย่อ


บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง รายวิชา ง31101

รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง

รายวิชา ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย นางสาววิไล  จิรมงคลการ

คลิกอ่านบทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์

บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการบัญชี เรื่อง หลักการบัญชี ระดับชั้น ม.3

โดย ครูพรทิพย์  ชลธี
คลิกดูรายละเอียดได้ ที่นีี

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th