สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ จากคุรุสภา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูพลศึกษา


ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง ครูพลศึกษา

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน


ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี

รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ ๔


           โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ ๔
ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชที่ได้รับคัดเลือก
เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2563

ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

 

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงหอพัก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 2(EP)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 , 3(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 , 5(EP), 5(SMTE)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 , 6(EP), 6(SMTE)
มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5
  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
17 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th