สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน


ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธศักราช 2563 

ระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พ.ศ. 2563

 

ระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พ.ศ. 2563
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

การปกครองนักเรียน

การไว้ทรงผมของนักเรียน 

การแต่งกายของนักเรียน

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ และมีประสิทธิภาพในการปกครองดูแลนักเรียน 

และส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นไปตามแนวทางเบญจวิถีกาญจนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การเปิดเรียนของสถานศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามคู่มือการปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ขอขอบคุณ ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำหน้ากากผ้ามอบให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


            วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณ ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำหน้ากากผ้ามอบให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สำหรับสวมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th