สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓



ประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์และมอบตัวสำหรับนักเรียนตัวสำรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)



เรื่อง การยืนยันสิทธิ์และมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียน

ที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนเข้าศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง การยืนยันสิทธิ์และมอบตัวสำหรับนักเรียนตัวสำรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EP

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563

img

ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ด้วยความยินดียิ่ง

ิิ       ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะผู้ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  นำโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พร้อมคณะผู้ติดตาม ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ประกาศจากงานรักษาความปลอดภัยเเละจราจร

 

งานรักษาดินแดน ขอแจ้งเตรียมการสมัครเรียน รด. (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กำหนดการรับหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

แนวทางการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563


คำชี้แจงการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th