สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงหอพัก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 2(EP)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 , 3(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 , 5(EP), 5(SMTE)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 , 6(EP), 6(SMTE)
มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ 
     มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ค่าบำรุงหอพัก 26000 + 1000 (ค่าสอนเสริมชำระตอนเปิดภาคเรียน)               
     มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  ค่าบำรุงหอพัก 26000

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดส่งเอกสารมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

img

img
 ขั้นตอนการดำเนินการในวันมอบตัว

ระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

img
ระเบียบการแต่งกาย
ตัวอย่างการแต่งกาย

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

imgรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
รูปแบบวิธีในการจัดชั้นเรียน

พบข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งผ่านไลน์ข่าวสารฯ

กลุ่มไลน์ (Line) สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน (เข้าเฉพาะนักเรียน)
Group Line ม.1
Group Line ม.4

ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตราการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

img

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก


รายละเอียดเอกสารแนบ

รับสมัครนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2563

img
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนหอพักปีการศึกษา 2563
ดูผลการสมัครนักเรียนหอพัก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้น ม.4 แผนการเรียน English Program

img
ดูประกาศรายชื่อ

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษานักเรียนสำรอง และนักเรียน EP ม.4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

img
ดูประกาศรายชื่อ ม.1
ดูประกาศรายชื่อ ม.4

img
ดูประกาศรายชื่อ

 img
พิมพ์แบบชำระเงินบำรุงการศึกษา

แบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์สำรอง ม.1
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

แบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์สำรอง ม.4 และ EP รอบ 2
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
6 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th