สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศการปรับตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Krusarun05 hours 30 min ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป krukanyaporn05 hours 35 min ago
ข่าวสารโรงเรียนรับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ระยะที่ ๔ krukanyaporn05 days 8 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนแบบลงทะเบียนเลือกเรียนภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/6 (ทุกคน) เปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.20 น. krukanyaporn06 days 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Krusarun06 days 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Krusarun06 days 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดเรียนการสอนและแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ krukanyaporn06 days 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) krukanyaporn06 days 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย krukanyaporn06 days 6 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธศักราช 2563 Krusarun06 days 7 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Krusarun06 days 7 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation Krusarun06 days 7 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ krukanyaporn01 สัปดาห์ 3 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 Krusarun01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียน26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนขอขอบคุณ ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำหน้ากากผ้ามอบให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนนักเรียนตรวจสอบรหัสชั้นเรียน Google Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์และมอบตัวสำหรับนักเรียนตัวสำรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn01 สัปดาห์ 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนแนวทางการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 krukanyaporn01 สัปดาห์ 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พ.ศ. 2563 krukanyaporn01 สัปดาห์ 6 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th