Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางวรรณวิภา พฤฒิภากร ผู้เยี่ยมชม00 วินาที ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรม STEM ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย krufirst01 วัน 23 min ago
ข่าวสารโรงเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี krukanyaporn03 days 5 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2562 Krusarun03 days 5 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 เข้าร่วมกิจกรรม Code Their Dreams จัดโดยคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล Krusarun04 days 15 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ปีการศึกษา 2562 Krusarun06 days 15 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโครงการปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 Krusarun06 days 23 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Krusarun06 days 23 hours ago
ผลงานเผยแพร่แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Krusarun01 สัปดาห์ 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ๓ อัตรา krukanyaporn03 weeks 2 days ago
Imageนายธีรเสรฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ krukanyaporn03 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรายชื่อนักเรียนโครงการเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.๑ และเตรียมความพร้อมชั้น ม.๔ Krusarun04 weeks 41 min ago
ผลงานเผยแพร่รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด "การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคการสอน KWDL Krusarun04 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ เมืองหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม (รุ่นที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม) Krusarun05 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ krukanyaporn05 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ krukanyaporn05 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน krukanyaporn05 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนวันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Krusarun05 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัยครั้งที่ ๑๐ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา krukanyaporn06 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Krusarun07 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม Krusarun07 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียน๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Krusarun07 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 Krusarun08 weeks 1 วัน ago
Pageกลุ่มบริหารงานบุคคล mix500308 weeks 2 days ago
Pageคณะผู้บริหาร mix500308 weeks 2 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th