สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสดิ์ Krusarun015 weeks 5 days ago
Imageนางพรทิพย์ ศิระวงษ์ Krusarun015 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนผลการจัดอันดับคะแนน O-NET ม.3-ม.6 krufirst015 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ปีการศึกษา 2562 Krusarun015 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีรับมอบเข็มเครื่องหมาย ภ.ป.ร. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ krukanyaporn016 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ krukanyaporn016 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารวิชาการ การจัดการด้านกิจการสวัสดิการของโรงเรียน krukanyaporn016 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนอบรมปฏิบัติการ micro:bit in Action ให้กับนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น krukanyaporn016 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมวันจินตกวีศรีสยาม รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน krukanyaporn016 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ให้กับนักเรียนห้อง SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ และครู - อาจารย์ที่สนใจ krukanyaporn016 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ Krusarun016 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ krukanyaporn016 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 เข้าร่วมกิจกรรม Code Their Dreams จัดโดยคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล Krusarun017 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน ระดับประเทศไทย krukanyaporn017 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนอบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด "โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 krukanyaporn017 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฮ่องกง Krusarun017 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support krukanyaporn017 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสิรมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ krufirst018 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว krukanyaporn019 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน English Speech Contest 2019 krukanyaporn020 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี krukanyaporn021 weeks 4 days ago
ผลงานเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Krusarun021 weeks 5 days ago
ผลงานเผยแพร่รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด "การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิคการสอน KWDL Krusarun021 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรม STEM ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย krufirst021 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา 2562 Krusarun022 weeks 2 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th