สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางสาวพิชชาภา กัลปตานนท์ krukanyaporn028 weeks 1 วัน ago
Imageนายปิติภัทร แก้วอินัง krukanyaporn028 weeks 1 วัน ago
Imageนางสาวอุไรพร ปิสันเทียะ krukanyaporn028 weeks 1 วัน ago
Imageนางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด krukanyaporn028 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2562 Krusarun028 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนจั๋วลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน krukanyaporn028 weeks 6 days ago
Albumบุคลากรงานห้องสมุด mix5003029 weeks 16 min ago
Albumบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย nawapooh029 weeks 17 min ago
Imageนายศุภกิตต์ ดนุดิษฐ์ ผู้เยี่ยมชม029 weeks 19 min ago
Imageนายศรัณย์ จันทร์แดง mix5003229 weeks 19 min ago
Imageนายรวิภาส โคมากุล krukanyaporn029 weeks 1 ชั่วโมง ago
Imageนางสาวหรรษา สีใส krukanyaporn029 weeks 1 ชั่วโมง ago
Imageนายกิตติพร นันต๊ะภาพ krukanyaporn029 weeks 1 ชั่วโมง ago
Imageนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ krukanyaporn029 weeks 1 วัน ago
Imageนายวิธวินท์ ทองมังกร krukanyaporn029 weeks 1 วัน ago
Imageนางสาวกุลญา แสงทอง krukanyaporn029 weeks 1 วัน ago
Imageนางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร krukanyaporn029 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล krukanyaporn029 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานนิเทศการเรียนการสอน ผู้เยี่ยมชม029 weeks 6 days ago
Imageนางศิรินาถ สุขแสน krukanyaporn029 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน krukanyaporn030 weeks 3 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศสนามสอบ TEDET ปี 2562 krufirst030 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียน๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร krukanyaporn030 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษา 2/2562 krufirst030 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนตารางสอน ICT krufirst031 weeks 21 min ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
13 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th