สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนายอภิสิทธิ์ บุญจูง krukanyaporn038 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560 Krusarun038 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศ New Zealand krukanyaporn039 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนCanada English Summer Camp krukanyaporn039 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนรับสมัครนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Krusarun040 weeks 2 days ago
Imageนางสาวศุทรา เอมโอษฐ์ krukanyaporn040 weeks 2 days ago
Imageนายจรินทร์ ภูกระโทก krukanyaporn040 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการสอนภาษาอังกฤษ krukanyaporn040 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา KPN: ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 krukanyaporn040 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียน"เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร" โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn040 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) krukanyaporn040 weeks 6 days ago
Imageนางปริศนา เสลาคุณ krukanyaporn040 weeks 6 days ago
Imageนางปริศนา เสลากุล jilapat040 weeks 6 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม krukanyaporn041 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนคณะตัวแทนผู้บริหารของ สพม.๑๔ (ระนอง พังงา ภูเก็ต) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานสวัสดิการของโรงเรียน krukanyaporn041 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับภาค รอบชิงชนะเลิศ krukanyaporn041 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ krukanyaporn041 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเส้นทางสู่อนาคต krukanyaporn041 weeks 2 days ago
บล็อกบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ผู้เยี่ยมชม041 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ Krusarun041 weeks 4 days ago
Imageนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี Krusarun042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวทวิณา ไชยยงยศ ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนางอิ่มใจ ดีไสว krukanyaporn042 weeks 5 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
12 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th