สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนางสาวอริทรา อยู่หลาบ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวอุมาวดี วุฒินาม punrada042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวนุชนาฏ ราชบวร krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวสุภาพร ศรีภุมมา Krusarun042 weeks 5 days ago
Imageนางชญาดา สุวรรณาลัย ลูกจันทร์042 weeks 5 days ago
Imageนายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ผู้เยี่ยมชม142 weeks 5 days ago
Imageนางปริศนา เสลาคุณ ผู้เยี่ยมชม242 weeks 5 days ago
Imageนางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวพรวิมล ศรีสังข์ punrada042 weeks 5 days ago
Imageนายเจตพล ยอดทองดี Krusarun042 weeks 5 days ago
Imageนายนัธวินทร์ คมขำ punrada042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ punrada042 weeks 5 days ago
Imageนายจิรากร สำเร็จ punrada042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ ผู้เยี่ยมชม142 weeks 5 days ago
Imageนางสาวชลธิชา บำรุงกิจ ผู้เยี่ยมชม142 weeks 5 days ago
Imageนายดนัย สุดจิตรจูล ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageดร.กมลชนก ภาคภูมิ ผู้เยี่ยมชม742 weeks 5 days ago
Imageนางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนายศักดา ปานรักษา ผู้เยี่ยมชม242 weeks 5 days ago
Imageนางสาวกนกวรรณ พาณิชวงษ์ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวสาลินี เจริญศรี krukanyaporn042 weeks 5 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th