สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
Imageนายปิติภัทร แก้วอินัง krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวปิ่นแก้ว ทวีกสิกรรม mai042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวถิราพรรณ ขำดวง ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนางจิรัสยา นาคราช ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนางสุธาทิพย์ ผลไสว ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวชญาดา สมไพบูลย์ ผู้เยี่ยมชม142 weeks 5 days ago
Imageนายจินตพงศ์ จรดล ผู้เยี่ยมชม342 weeks 5 days ago
Imageนางสาวอริสา ถุงทรัพย์ ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนายวินัย บุญชูส่ง ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนายอุดม เหลืองศิริธัญญา ผู้เยี่ยมชม042 weeks 5 days ago
Imageนางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวทวิณา ไชยยงยศ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาววิไล จิรมงคลการ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนายสมเดช พฤฒิภากร krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์ krukanyaporn042 weeks 5 days ago
Imageนางสาวกรรณธิมา หวานชื่น krukanyaporn042 weeks 6 days ago
Imageนายธนู อยู่สำราญ ผู้เยี่ยมชม042 weeks 6 days ago
Imageนายเอกอุดม ทองเกษม krukanyaporn042 weeks 6 days ago
Imageว่าที่ร้อยตรี อรรถพล ฤทธิ์คำรพ krukanyaporn042 weeks 6 days ago
Imageนางสาววีนัสญา สามสังข์ krukanyaporn042 weeks 6 days ago
Imageนางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง krukanyaporn042 weeks 6 days ago
Imageนางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู krukanyaporn042 weeks 6 days ago
Imageนายวิม คงพากเพียร ผู้เยี่ยมชม042 weeks 6 days ago
Imageนางสาววิมลรัตน์ ภูฆัง krukanyaporn042 weeks 6 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th