สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง
          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
                      - ศษ. ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
รายวิชาที่สอน
 

2

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   - ค.บ. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
                          - กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
รายวิชาที่สอน

3

ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา  - วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
                    - คศ.ม. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
รายวิชาที่สอน
 - งานบ้าน งานประดิษฐ์

4

ตำแหน่ง         ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา   คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
รายวิชาที่สอน
 - เกษตร ชั้น ม.2,ม.5

5

ตำแหน่ง          ครู  (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    - คอ.บ. ครุศาสตร์เกษตร
                      - วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
รายวิชาที่สอน

6

ตำแหน่ง           ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา     - คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
                      
- บธ.ม. บริหารธุรกิจ
รายวิชาที่สอน

 

7

ตำแหน่ง          ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา    คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
รายวิชาที่สอน

8

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - บธ.บ. การเงินการธนาคาร
                      - ศษ.บ. บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน

9

ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา    - บธ.บ.  การจัดการทั่วไป
                     
- ป.บัณฑิต  วิชาชีพครู
รายวิชาที่สอน

10

ตำแหน่ง       ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  บธ.บ การบัญชี
วิชาที่สอน :    -  งานบ้าน งานประดิษฐ์ ม.4
                   -  งานอาชีพ ม.6

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th