สรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2560

สรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่  30 เม.ย. 2560

  •  เอกสารสรุปการใช้เงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2560 Download

สรุปการใช้เงินงบประมาณปี 2561 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

สรุปการใช้เงินงบประมาณปี 2561 ณ วันที่ 19 ก.ค. 2561
เรียนหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้จัดทำโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณปี 2561 จากข้อมูลด้านล่างนี้คะ