สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

เพลงโรงเรียน

1 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม คณะนักร้อง Download เนื้อร้อง
2 แกรนด์มารฺ์ชโรงเรียน กภน คณะนักร้อง Download เนื้อร้อง
3 มาร์ชโรงเรียน กภน คณะนักร้อง Download เนื้อร้อง
4 แดนฟ้าเขตฝัน อ.พูนสุข นิติวัฒนะ Download เนื้อร้อง
5 ลาแล้วกาญจนา โฉมฉาย อรุณฉาน Download เนื้อร้อง
6 แดนทิพย์กาญจนา ดร.เจษฎา ธรรมวณิช Download เนื้อร้อง
7 แก้วกาญจนา โฉมฉาย อรุณฉาน Download เนื้อร้อง
8 ขวัญใจกาญจนา ดร.เจษฎา ธรรมวณิช Download เนื้อร้อง
9 จตุรงค์ทรงศักดา ภิปราย-สุพรรณี-นฤมล
วุฒิภัทร-ฉัตรชัย-ณัฐดนัย
Download เนื้อร้อง
10 น้องจ๋าอย่าประมาท ภิปราย จิมีสิก Download เนื้อร้อง
11 ถิ่นสวรรค์กาญจนา สุพรรณี โคตรสุโน
ฉัตรชัย ภู่โชติ
Download เนื้อร้อง
12 คืนสู่เหย้าชาวกาญจนา ปาลิดา นิ่มพิจารณ์
ณัฐดนัย
Download เนื้อร้อง
13 กาญจนาเชิญตะลุง ภิปราย จิมีสิก
วุฒิภัทร ชำนิราชกิจ
Download เนื้อร้อง
14 กาญจนาฯนครปฐมเริงรื่น โฉมฉาย อรุณฉาน
ดร.เจษฎา ธรรมวณิช
ขับร้องหมู่ชายหญิง
Download เนื้อร้อง

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th