สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
1. นางสายพิณ มณีศรี
ช่วงเวลาบริหาร 25 กรกฎาคม 2539 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้นางสายพิณ มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประสานงาน และบริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 จึงได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2. นางลัดดา ผลวัฒนะ
ช่วงเวลาบริหาร 1 พฤศจิกายน 2544 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547
ประวัติ กรมสามัญศึกษาได้มอบหมาย นางลัดดา ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น รักษาราชการแทน
3. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์
ช่วงเวลาบริหาร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
ประวัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 โดยมีนายบุญชู ฉิมพุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น รักษาราชการแทน
  4. นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล
ช่วงเวลาบริหาร 22 ธันวาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2554
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มอบหมาย นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมี นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น รักษาราชการแทน
5. นายนพดล  เด่นดวง
ช่วงเวลาบริหาร 14 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2561
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 

 6. นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ช่วงเวลาบริหาร 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2563
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

  7. นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์
ช่วงเวลาบริหาร 20 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้มอบหมาย นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
8 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th