สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
ข่าวสารโรงเรียนพิธีมอบเงินบริจาค จาก คุณเดชพงศ์-คุณกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ มูลค่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ krukanyaporn011 hours 45 min ago
ข่าวสารโรงเรียน๒๖ มิถุนายน วันจินตกวีศรีสยาม สดุดีรัตนกวีสี่แผ่นดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ krukanyaporn03 days 10 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนกำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศแจ้งเพื่อทราบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดการเรียนการสอน Online 100 % ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 krukanyaporn02 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนข้อมูลแบบลงทะเบียนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับ-ส่งเอกสารการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนตารางเวลาการรับเอกสารเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมปฐมบทรายวิชา:โครงการสอน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง: ห้องเรียน Ep-(ระบบ Online) krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ศึกษาต่อ ม.1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่องเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียน๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนกิจกรรมปฐมบทรายวิชา:โครงการสอน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง: ห้องเรียนปกติ-ระบบ Online krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนแบบบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับใบรับรองจากกรมอนามัย ผ่านมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564 Krusarun02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2564 krufirst02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิททยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 11 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการเรียนการสอน Online 100 % krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนมาตรการเตรียมความพร้อม รถตู้รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นักเรียนที่มีความประสงค์สั่งตัดชุดนักเรียน ชุดพิธีการ และรองเท้านักเรียน มีร้านมาบริการรับสั่งตัดที่โรงเรียน krukanyaporn02 weeks 5 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง แนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ,๓, ๕, ๖ และค่าใช้จ่ายนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ krukanyaporn02 weeks 5 days ago
Pageคณะผู้พัฒนาเว็บไซต์ mix500303 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียน6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (DMHT-RC) Krusarun04 weeks 21 hours ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th