งานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ : การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม p230759