สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

บุคลากรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

2

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วุฒิการศึกษา ค.บ. ดนตรี
หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับชั้น ม.1

 

3

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คศ.2
วุฒิการศึกษา ค.บ. ฟิสิกส์
หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับชั้น ม.2

4

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วุฒิการศึกษา กศ.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับชั้น ม.3

5

ตำแหน่ง ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
หัวหน้าผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ระดับชั้น ม.2

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th