ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ : กลุ่มนโยบายและแผนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผนงาน

  • งานควบคุมภายใน
    (ขอความร่วมมือ ทุกกลุ่มงานส่ง CSA  ของงานควบคุมภายใน ภายในวันพุธที่ 28 ต.ค 2563 ส่งเป็นไฟล์ word ได้)

    แบบฟอร์ม CSA
    แบบฟอร์ม CSA   (word)