สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


รายละเอียดการสอบและใบสมัคร
ใบสมัครสอบออนไลน์
 

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ทุกแผนการเรียน
 
YEAR CLASS PROGRAM MODULE 1
M1 1/1 - 1/10 ISP2 LEVEL 1 https://forms.gle/fwbkPQdiaryAFySm7
  1/1 - 1/10 TCP LEVEL 4 https://forms.gle/oYX1j6yg6LYh6SdS7
M2 2/1 - 2/10 ISP2 LEVEL 2 https://forms.gle/jq1cdKHmQfovj2PD6
  2/1 - 2/10 TCP LEVEL 5 https://forms.gle/39LKKNcmcTGHF3R57
M3 3/1 - 3/10 ISP2 LEVEL 3 https://forms.gle/mREA6qVN641mC7By7
  3/1 - 3/10 TCP LEVEL 6 https://forms.gle/m6dbcZyJgUSCGCUa9
M4 4/1 - 4/10 ISP2 LEVEL 4 https://forms.gle/p8QuTyDBdVcAZA3G9
  4/1 - 4/10 TCP LEVEL 7 https://forms.gle/7thHuWWQtnQ9x6Lj8
M5 5/1 - 5/10 ISP2 LEVEL 5 https://forms.gle/ebz3na4ig8Hf4g4u9
  5/1 - 5/10 TCP LEVEL 8 https://forms.gle/6KQxq4ryKKXmarXP8
M6 6/1 -6/2 AYS https://forms.gle/r8GdwbEmkcguRJPc8
  6/3 - 6/10 ISP2 LEVEL 6 https://forms.gle/DjjZHxufdiyN4p1X8

 

แบบลงทะเบียนเลือกเรียนภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/6 (ทุกคน) เปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.20 น.


 

ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562

        วันที่ 19 มกราคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ –ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน รวม 41 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนสามารถสอบผ่าน DELF ระดับ A1 จำนวน 34 คน และ DELF ระดับ A2 ผ่าน 2 คน ครูผู้ดูแลนักเรียน ครูณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง และครูธิติมา ปลายเนตร

เอกสารแนบผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR

รับรางวัลชมเชย ๒ รายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส (la fête annuelle) ธีม « Il était une fois... » หรือ "กาลครั้งหนึ่ง..." ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

HOCHIMIN - Can Tho ViETMNAM

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และกำหนดการสอบระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ ณ โรงเรียนจั๋วลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนจั๋วลี่ รุ่นที่ 4

 

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th