สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

นางวรรณวิภา พฤฒิภากร

นางวรรณวิภา   พฤฒิภากร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คนที่ 1
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ(คศ. 3)
วุฒิการศึกษา  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
       - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ)
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมยุวกาชาด)

หน้าที่รับผิดชอบ
       - ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/5   
รางวัลเกียรติยศ
        - เกียรติบัตรครูดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ปี 2554

        - รางวัลครูแสนดี ปีการศึกษา 2555
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
         - NZIIU English Course and contributed to International Friendship and Understanding through participating in the CULTURAL HOMESTAY PROGRAMME วันที่ 10 เม.ย. - 2 พ.ค. 2555

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
14 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th