สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ งานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 2020 และการได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 2020 และการประกวดการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อจะช่วยให้เยาวชนจังหวัดนครปฐมมีความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด มีความภาคภูมิใจและได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
         ในการนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 2020 ในชื่อทีม  A-WAY-GIRLS ซึ่งฝึกซ้อมโดยนายจรินทร์ ภูกระโทกและนางสาวภควดี สิงคิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และการได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีรายชื่อดังต่อไปนี้
                   ๑. นายศิวกร               แก้วเขียว                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗
                   ๒. นายณัฐวัตร             เขียวงามดี                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
                   ๓. นายปิยะวัฒน์           พุ่มห่อ                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖
                   ๔. นางสาวเปรมยุดา      รสทิพย์                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑
                   ๕. นางสาวกฤติยา         กุศลมหาโชค            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘
                   ๖. นางสาวกัญญพัชร      เลิศประเสริฐภากร     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘
                   ๗. นางสาวนภัสสร        บุญกุศล                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
                   ๘. นางสาวสุชาริณี        สามารถกุล               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
                   ๙. นางสาวเพญจันทร์     วุฑฒิเวชช์                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗
                   ๑๐. นางสาวปัญญาพร    อ่อนโพธิอารีย์           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘
                   ๑๑. นางสาวถาวรีย์       ชินวิกกัย                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗
                   ๑๒. นางสาวสุรีรัตน์       บุรินรัมย์                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙
                   ๑๓. นางสาวสุวิชา         ภิรมย์เมือง                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗

        ขอขอบคุณ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายสมาชิก คณะผู้จัดงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th