::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง


วันเสาร์ที่ ๗ - วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดอบรมพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยความร่วมมือ MAHIDOL UNIVERSITY FACULTY OF ICT และ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗
และกิจกรรมการอบรมครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

วันที่ ๙ -๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าค่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แบบประเมินโครงการค่ายคุณธรรม ม.๒

งานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561

img
กำหนดการ
แผนผังการจัดสถานที่

 

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


๔ ก.ค. วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7

img
งานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน
     1. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
     2. กำหนดการ
     3. ข้อมูลผู้ประสานงาน
     4. แผนผังจัดแสดงนวัตกรรม
     5. แผนผังลำดับที่นั่งในพิธีเปิด

     6. ห้องนำเสนองานวิจัยสำหรับครู  
     7. แผนผังที่พักของนักเรียนชาย
     8. แผนผังที่พักของนักเรียนหญิง

     9. แผนผังจัดบูธระดับ ม.ต้น
   10. แผนผังจัดบูธระดับ ม.ปลาย
*NEW

ผลการแข่งขันการแสดงนวัตกรรมฯ
     1. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ ครู
*NEW
     2. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ นักเรียน ม.ต้น
*NEW
     3. ผลการแสดงนวัตกรรมฯ นักเรียน ม.ปลาย
*NEW

เกียรติบัตร *NEW
      1. เกียรติบัตรสำหรับ ครู
      2. เกียรติบัตรสำหรับ นักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพลัฏฐ์ ธนากร

img

ขอแสดงความยินดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน นายพณฤทธิ์ โกมลสิงห์

img

แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย

ลิงค์สำหรับส่งแบบเสนอโครงร่างงานวิจัย

งานโรงเรียนสีขาว จัดอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ ๑๑


วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ งานโรงเรียนสีขาว
จัดอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ ๑๑

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
15 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th