Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค) จากเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรม "MBU Challenge Season 4" รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค


          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้เข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรม "MBU Challenge Season 4" รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้
๑. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค)
        ๑. ด.ญ.ทิพย์ผกา ณ สงขลา    ๒. ด.ญ.มสฤณา สุขขี
๒. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ได้รับรางวัลชมเชย
       
๑. นายจิตวัฒน์ ตัณฑะตะนัย    ๒. นางสาวปิณฑิรา โพธิ์เงิน
ครูผู้ควบคุมฝึกซ้อม  ๑. นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม   ๒. นายฐากูร ขานตา

เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

            วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยนางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว ซึ่งโรงเรียนได้รับการพิจารณาให้ยกระดับสู่โรงเรียนสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้ทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรับมอบป้ายจาก คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์โดมกิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)

ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล


วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมป ร่วมรับเสด็จผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ยินดีต้อนรับโรงเรียน แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนรู้ระบบงานของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้รับเกียรติจากโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานของโรงเรียน

ร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดไร่ขิง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ร่วมงานวันคล้ายวันมรณภาพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทำการคัดเลือกแผนการเรียน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเรียงลำดับคะแนน ในการคัดเลือกแผนการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเมื่อนักเรียนทราบระดับคะแนนของตนเองแล้ว ทำการคัดเลือกแผนการเรียน ตามระดับคะแนน ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณาปมาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

          วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่าน นำโดยท่าน ผอ.ดร.สุริยาชิณณะพงศ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต ธรรมวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ซึ่งท่านจะเดินทางเข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ ๒๐ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครนายก และบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒ นี้

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th