สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศ เรื่อง เปิดซองสอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,521 คน

img
กำหนดการยื่นซองสอบราคา
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ
ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

รายละเอียด

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศเลื่อนการรับเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2562

img

การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

img

ประกาศเลื่อนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ห้องเรียน EP ม.4 (รอบ2)

 img

ประกาศปิดโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

การมอบตัวนักเรียนออนไลน์ และขั้นตอนดำเนินการของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 img
มอบตัวนักเรียนชั้นม.1
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

img
มอบตัวนักเรียนชั้นม.4
ดูผลการยืนยันสิทธิ์

img
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนหอพักปีการศึกษา 2563
ดูผลการสมัครนักเรียนหอพัก

 คำชี้แจง
1.กำหนดการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (นักเรียนไม่ต้องมาที่โรงเรียน)
  -ม.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 16.30 น.
  -ม.4 ภายในวันที่ 31 มีนาคม เวลา 16.30 น.
  (ขยายเวลาเนื่องจากธนาคารสาขานอกเวลาราชการไม่เปิดให้บริการ)
2.การจัดส่งเอกสารฉบับจริง (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
3.การเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4
  ขอแจ้งเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีคำสั่้งของ สพฐ. แจ้งมา

4.แจ้งปัญหาการมอบตัวออนไลน์ ติดต่อที่ E-mail : kanjana@kjn.ac.th
5.การจัดหาเครื่องแบบนักเรียน, ชุดพิธีการ, การบริการรถรับส่ง
  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 img

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียน English Program (เพิ่มเติม)

 

img
รับสมัครวันที่ 16-18 มีนาคม 2563
รายละเอียดประกาศรับสมัคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และรายโรงเรียน

           วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระดับกลุ่มโรงเรียนและรายโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการวิชาการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง ๑๓๐๒ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

img
ประกาศผลสอบ ม.1
ห้องเรียน English Program
ห้องเรียนส่งเสริมฯ วิทย์ - คณิต
ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลสอบ ม.4
แผนการเรียน

1.ส่งเสริมฯ (วิทย์ - คณิต)
2.SMTE (วิทย์-คณิต)
3.เตรียมวิศวะ (วิทย์-คณิต)
4.วิทย์-คณิต (ปกติ)
5.คณิต-อังกฤษ
6.อังกฤษ-ฝรั่งเศส
7.อังกฤษ-เยอรมัน
8.อังกฤษ-จีน
9. 
English Program (คณิต-อังกฤษ)

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th